Disclaimer

Copyright

Veel materiaal op de website van wooljacketsonline.com zoals teksten, tekeningen, foto’s, beelden, produktnamen, handelsnamen, logo’s, verpakkingen of ontwerpen zijn intellectueel eigendom van Shakaloha BV, tenzij anders vermeldt. Bovengenoemde materialen mogen niet zonder schriftelijke toestemming door derden worden overgenomen en/of gebruikt worden.

Disclaimer

Informatie op deze website kan typografische fouten of technische fouten bevatten. Informatie kan worden gewijzigd zonder enige aankondiging.